Yetki Belgeleri

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetki Belgesi

Segal Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetki Belgesi

Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Belgesi

Segal Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı - TÜRKAK Akreditasyon Belgesi